Palata Tripkovoć - Letovanje - Crna Gora

Dodaj mojim odabranim oglasima za letovanje u Crnoj Gori
Kategorija Znamenitosti
Kreiran 16-02-2011
Naslov

Palata Tripkovoć

Vrsta Palata
Mesto Dobrota
Tekst oglasa Palata Tripković se nalazi u neposrednoj blizini palate Ivanović. Građena je krajem XVIII vijeka, kao jedna od najimpozantnijih baroknih kapetanskih palata Boke Kotorske.Palatu Tripković je podigao kapetan Andrija Jozov Tripković, koji je 1813. bio jedan od devet Bokelja u Centralnoj komisiji i to kao predsjednik Dobrotske opštine. Zabilježeno je da je dao pozajmicu generalu Marmontu u iznosu od 3000 zlatnih mletačkih cekina. U XVIII vijeku porodica Tripković je odigrala značajnu ulogu u razvoju Dobrote u oblastima trgovine, razvoju trgovačke mornarice, građevinskom i kulturnom razvoju. Imali su 18 brodova, a tokom XVIII i XIX vijeka pominje se 86 pomoraca iz ove porodice od kojih 63 kapetana. Iako su Tripkovići imali još šest kuća, ova palata je najistaknutija, tako da je prilikom popisa kuća 1808. bila procijenjena na 7000 austrijskih forinti kao najskuplja palata u Dobroti.Palata je povučena od obale i izdignuta na plato, podzidan ogradnim kamenim zidom sa dugačkom balustradom, na kome se nalazi „đardin”. U ogradnom zidu nalazi se portal sa porodičnim grbom. Ispred palate se nalazi pristanište-ponta sa velikim mandraćem, koji su pripadali palati. Iza palate se nalaze terasasti vrtovi.Palata je izgrađena od fino klesanog karčulanskog kamena, ima konobu, dva sprata i četvrtu etažu u obliku belvedera, sa zabatom baroknih linija. Na samom vrhu belveder ima ukras u obliku kule. Na fasadi dominira balkon na drugom spratu, čije su potporne konzole pokrivene ornamentima sa motivima akantusovog lišća.Na prvom spratu je centralni salon iz koga portali vode u susjedne sobe i na stepenište. Isti raspored je zastupljen i na drugom spratu. Sa zadnje strane palate, prema brdu, nalazi se aneks u kome je bila kuhinja.Unutrašnjost su karakterisali podovi od dvobojne terakote, drvene gredne tavanice, zidovi sa baroknom malternom dekoracijom i stepenište sa balustradom. Palata je bila bogato opremljena umjetničkim djelima, stilskim namještajem, knjigama, itd.U zemljotresu 1979. godine glavni fasadni zid belvedera je u potpunosti srušen, ali je nedavno rekonstruisan.Palata Tripković je jedna od najmonumentalnijih palata u Boki. Toj monumentalnosti doprinosi postament palate, terasa sa baroknom balustradom, jasna barokna koncepcija i bogato obrađeni arhitektonski detalji, kao i „pozadina” ovog sklopa koju čine surove i gole Dobrotske strane koje dosežu visinu do 1000 m nad morem.