Palata Ivanović na lokalitetu Marović - Letovanje - Crna Gora
Palata Ivanović na lokalitetu Marović - Letovanje - Crna Gora Palata Ivanović na lokalitetu Marović - Letovanje - Crna Gora Palata Ivanović na lokalitetu Marović - Letovanje - Crna Gora

Dodaj mojim odabranim oglasima za letovanje u Crnoj Gori
Kategorija Znamenitosti
Kreiran 16-02-2011
Naslov

Palata Ivanović na lokalitetu Marović

Vrsta Palata
Mesto Dobrota
Tekst oglasa Palata se nalazi na samom kraju Dobrote, sjeverno od crkve Sv. Eustahija. Podignuta je u drugoj polovini XVIII vijeka.U spisku kuća Dobrote iz 1808. godine palata se nalazila u vlasništvu Luke Ivanovića i bila je procijenjena na 6.400 forinti. Bratstvo Ivanović je bilo jedno od ekonomski najjačih bratstava u Dobroti. Početkom XIX vijeka Ivanovići imaju 11 kuća u Dobroti, procijenjenih na 23.14o forinti, dok najbrojinije bratstvo Radimir ima 24 kuće sa manjom vrijednošću - 21.738 forinti. Tokom XVIII vijeka Ivanovići posjeduju 28 brodova sa kojima su trgovali u italijanskim i albanskim lukama. U mletačko-turskom ratu (1714-1718) Ivanovići su sa svojim brodovima učestvovali u pokušaju osvajanja Ulcinja, zbog čega su dobili pohvale od generalnog providura Alviza Moćeniga.Najveći podvig naših ljudi na moru u XVIII vijeku je borba braće Marka i Joza Ivanovića sa Turcima u luci Pirej 1756. godine. Nakon te bitke Ivanovići su dobili titulu viteza.U ovoj palati je konte Josif (Jozo) Ivanović 1833. godine ugostio Njegoša, sa pratnjom od 30 osoba, prilikom njegovog putovanja za Petrograd. U znak zahvalnosti Njegoš je Ivanovićima posvetio spjev „Glas Kamenštaka” i napisao pjesmu „Srbin Srbima na časti zahvaljuje”. Palata Ivanović je tipična barokna palata sa tri etaže i belvederom ili viđenicom. Izdignuta je i povučena u odnosu na obalu, sa ograđenim i podignutim dvorištem. U ogradnom zidu je portal sa grbom porodice, a sa unutrašnje strane su pomoćne prostorije.Ova palata u odnosu na drugu palatu Ivanović ima mirnije i svedenije rješenje. Belveder ima klasično završenu liniju krova. Centralna osa simetrije palate je naglašena portalima i balkonima na prvom i drugom spratu, koji imaju balustrade od kovanog gvožđa, kao i elipsastim prozorom na viđenici. Svi otvori na fasadi imaju jednostavnu baroknu profilaciju.