Palata "Krivi palac" - Letovanje - Crna Gora

Dodaj mojim odabranim oglasima za letovanje u Crnoj Gori
Kategorija Znamenitosti
Kreiran 16-02-2011
Naslov

Palata "Krivi palac"

Vrsta Palata
Mesto Dobrota
Tekst oglasa Palata se nalazi u središnjem dijelu Dobrote, na oko 4 km od Kotora. Dobila je naziv „Krivi palac” po glavnoj fasadi koja ima karakterističan blagi lom u osnovi.Današnji oblik palata je dobila na prelazu XVIII i XIX vijeka zahvaljujući kapetanu Antonu Božovu Radimiru, koji je u to vrijeme bio jedan od najbogatijih kapetana u Boki. Posjedovao je nekoliko brodova, a za vrijeme Napoleonove okupacije u Boki davao je pozajmice francuskoj upravi za nabavku soli. U popisu kuća iz 1808. palata je bila u vlasništvu Luke Markova Radimira i procijenjena na 3 000 forinti.Porodica Radimiri zauzima prvo mjesto u Dobroti po bogatstvu i broju kapetana koje je dala (110). Imali su 44 broda i 24 kuće na raznim mjestima od Ljute do Kotora. U XVIII i XIX vijeku najistaknutiji predstavnici bratstva bili su: vitez Božo Radimir (1738-66), Krsto Radov (1766-1832), nosilac Legije časti stečene u doba Napoleona i Filip Tripov (1828-1901), nosilac diplome ruske crnomorske komande za vrijeme Krimskog rata, 1854. god.Palata je kasnije po ženskoj liniji prešla u vlasništvo Dabinovića, tako da su danas njeni vlasnici nasljednici brodovlasnika Boža Dabinovića.„Krivi palac” je prednjim, otvorenim dvorištem odvojen od obalnog puta. Palata ima prizemlje, dva sptara i potkovlje u kome je centralno, na spoju dva dijela, postavljena manja vidionica.Lom na fasadi „krivog palaca” nije nastao iz estetskih razloga, već kao posljedica potrebe proširenja palate. U prvoj fazi postojalo je sadašnje sjeverno krilo palate, dok je južno kasnije dograđeno. Ideja da se dogradnjom postigne utisak jedinstvenog izgleda ostvarena je u potpunosti. Ovo je posebno naglašeno simetričnim postavljanjem otvora na fasadama i balkona, kao i centralnim postavljanjem vidionice. Na drugom spratu, na oba krila, nalazi se po jedan balkon na kamenim konzolama sa ornamentima – akantusovim lišćem. Na prvom spratu palate nalazi se salon. Tek je proširenjem palate bilo moguće ostvariti baroknu koncepciju prostora „četiri sobe jedan salon”.U prizemlju palate nalazi se konoba sa dva ulaza. U zadnjem dijelu su kuhinja i pomoćne prostorije. Iza palate se nalazi veliko dvorište ograđeno visokim kamenim zidom, iza kojih su se prostirali terasasti vrtovi.