Carine (arheološki lokalitet) - Letovanje - Crna Gora
Carine (arheološki lokalitet) - Letovanje - Crna Gora Carine (arheološki lokalitet) - Letovanje - Crna Gora

Dodaj mojim odabranim oglasima za letovanje u Crnoj Gori
Kategorija Znamenitosti
Kreiran 16-02-2011
Naslov

Carine (arheološki lokalitet)

Vrsta Arheološko nalazište
Mesto Risan
Tekst oglasa Arheološki lokalitet Carine potrvrđuje postojanje naselja iz perioda rimske vladavine na ovom području u periodu od I-IV v. n. e. Ovdje su nađeni ostaci više velikih građevina javnog karaktera kao i obilan pokretni arheološki materijal, kao što su nalazi „aretinske“ i „gnathia“ keramike, ilirskog i rimskog novca i dr. Dosadašnja istraživanja govore da se radi o izuzetno vrijednom lokalitetu na kome se mogu očekivati dragocjeni podaci za proučavanje istorije rimske vladavine u Boki, ali i prethodnog ilirskog perioda. Kotorski i poljski arheolozi otkrili su na lokalitetu Carine u Risnu 4.600 metalnih novčića kralja Balajosa, ilirskog vladara iz II–III vijek p.n.e. Profesor varšavskog univerziteta Piotr Diček kaže da je najbrojniji numizmatički nalaz u Evropi pronađen na jednom mjestu.Posebno je značajno, jer je riječ o ilirsko-helenističkom periodu, II-III vijek prije naše ere, kada je Risan očigledno bio na vrhuncu ekonomske moći.Na Carinama, u donjem dijelu grada, otkriveno je i helenističko kupatilo.Od II vijeka stare ere – IV vijeka nove ere na Carinama je bio veliki forum, magacin i groblje.