Simply Rent a Car  - Letovanje - Crna Gora
Simply Rent a Car  - Letovanje - Crna Gora Simply Rent a Car  - Letovanje - Crna Gora Simply Rent a Car  - Letovanje - Crna Gora
Simply Rent a Car  - Letovanje - Crna Gora Simply Rent a Car  - Letovanje - Crna Gora Simply Rent a Car  - Letovanje - Crna Gora

Dodaj mojim odabranim oglasima za letovanje u Crnoj Gori
Kategorija Usluge
Kreiran 16-02-2011
Naslov

Simply Rent a Car

Vrsta Rent-a-Car
Mesto Herceg Novi
Tekst oglasa OPŠTE INFORMACIJE I USLOVI * Cijene su u Eurima sa uračunatim PDV-om. * Vozilo se može dati u najam samo vozaču sa najmanje 22 godine starosti i 2 godine vozačkog iskustva. * Minimalna dužina najma je 24 časa, kašnjenje u vraćanju vozila od 59 minuta se ne naplćuje, a preko 60 minuta se zaračunava dodatni dan. * Plaćanje se može vršiti u gotovini, na žiro račun "Simply-a" ili kreditnim karticama akreditovanim od strane "Simply-a" * Depozit je obavezan - kreditna kartica ili gotovina u iznosu koju odredi "Simply". * U cijenu je ukljućeno obavezno osiguranje protiv odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima. * Kasko osiguranje korisniku obezbijeđuje slijedeća prava - za štetu na vozilu nastalu bez krivice korisnika, korisnik se u cjelosti oslobađa odgovornosti. - za štetu na vozilu nastalu krivicom korisnika, korisnik učestvuje 5% u šteti. - za krađu vozila korisnik učestvuje sa 5% na cijenu novog vozila. - ukoliko je vozilo ukradeno sa originalnim ključem ili originalnom saobraćajnom dozvolom, odnosno ukoliko ne prijavi krađu MUP-u i ne obezbijedi njihov zapisnik, korisnik je dužan nadoknaditi "Simply-u" štetu u iznosu od 100% vrijednosti novog vozila. - kasko osiguranje ne podrazumijeva osiguranje od štete pričinjene po dejstvom alkohola, droge i drugih opojnih sredstava, kao i kada se u vozilu nalazi više lica od brojaregistrovanih sjedišta. * gorivo plaća korisnik, osim u slučaju da vrati vozilo sa istom količinom goriva koju je preuzeo. Ukoliko korisnik vrati vozilo sa manjom količinom goriva nego što je preuzeo, dužan je nadoknaditi utrošenu količinu goriva. * oštećenje pneumatika i alata se naplaćuje po važećem cjenovniku. * za vrijeme trajanja zakupa, "Simply" ne snosi nikakvu odgovornost za kršenje odredbi Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, od strane korisnika, niti nadoknadjuje troškove eventualne opravke guma, putarinu i slično. * sva međusobna prava i obaveze precizno su regulisana Ugovorom o najmu koji se potpisuje prilikom preuzimanja vozila. Cijena za jettu: 1-3 dana=75,00, 4-7 dana=70,00, 7-14 dana = 65,00 Cijena za opel: 1-3 dana=85,00, 4-7 dana= 80,00, 7-14 dana=75,00 Cijena za Polo 1-3 dana = 55,00, 4-6 dana= 50,00, 7-14 dana=45,00 Cijena za Skodu 1-3 dana = 55,00, 4-6 dana= 50,00, 7-14 dana=45,00 Posjetite nas web sajt: www.rentacarsimply.com


Telefoni:
Preporučeni vid komunikacije
za informacije i rezervacije
Prilikom poziva kažite da ste oglas našli na portalu CRNA.GORA.ME
+38268634774