Palata Radoničić - Letovanje - Crna Gora

Dodaj mojim odabranim oglasima za letovanje u Crnoj Gori
Kategorija Znamenitosti
Kreiran 16-02-2011
Naslov

Palata Radoničić

Vrsta Palata
Mesto Dobrota
Tekst oglasa Palata Radoničić nalazi se na poluostrvu Plagenti, na 1,5 km od Kotora. Izgrađena je početkom XIX vijeka.Uz palatu Radoničić, na samom kraju poluostva, nalazi se romanička crkva Sv. Ilije. To je mala jednobrodna građevina pokrivena kamenim pločama, koja se datuje u XIII vijek, iako nije isključeno da potiče čak iz preromaničkog perioda X-XI vijeka.Crkva Sv. Ilije, zajedno sa poluostrvom Plagenti, pripadala je kotorskoj opštini. Porodica Radoničić kupila je cijelo poluostrvo od opštine 1808. godine, za vrijeme francuske vladavine, za 500 talira. U palati je 1847. boravio Petar II Petrović Njegoš kod svog prijatelja, kapetana Krsta Jozovog Radoničića, koji je palatu i sagradio.Palata ima karakterističnu baroknu koncepciju sa prizemljem, dva sprata i posljednjom etažom u vidu belvedera. Na drugom spratu sjeverne fasade nalazi se balkon sa kamenom balustradom.Godine 1937. palatu je otkupila „Jadranska straža” za svoje potrebe. Tada je, prilikom adaptacije, uz sjevernu glavnu fasadu, u nivou prizemlja, podignuta velika terasa na 16 stubova, koja je fasadu potpuno presjekla i izmjenila izgled tipične bokeljske palate.Poslije II svjetskog rata palata je služila kao Dom srednje pomorske škole u Kotoru, dok je danas u njoj smješten Institut za biologiju mora.