Logo
Pratite najnovije oglase
Pređi na stranu:
Sortiraj ili pretraži:

Kompleks Buća-Luković - Letovanje - Crna Gora

Kompleks Buća-Luković, kojeg su činili utvrđeni ljetnikovac sa kulom, stambenom zgradom, porodičnom kapelom, ostacima vrtne arhitekture i ogradnog zida sa monumentalnom ulaznom kapijom, nalazio se u središnjem dijelu Tivta.
Utvrđeni ljetnikovac je pripadao poznatoj kotorskoj plemićkoj porodici Buća od koje je imanje i ...

Dodaj mojim odabranim oglasima za letovanje u Crnoj Gori
 Kreiran : 16-02-2011
 Vrsta : Tvrđava
 Mesto : Tivat
 PROMOCIJA OGLASA: Besplatan oglas

Kuća Verona - Letovanje - Crna Gora

Kuća Verona se nalazi u zoni zvanoj Račica, uz samu morsku obalu i izolovana u odnosu na susjede. Ona svojim mirnim a razuđenim volumenom, proporcijama i arhitektonskim rječnikom, iako decenijama većim dijelom napuštena, odražava bitna svojstva gotičko-renesansnog vremena u kome je nastala.
Zgrada je pripadala kotorskoj plemićkoj ...

Dodaj mojim odabranim oglasima za letovanje u Crnoj Gori
 Kreiran : 16-02-2011
 Vrsta : Tvrđava
 Mesto : Tivat
 PROMOCIJA OGLASA: Besplatan oglas

Mala gruda - Letovanje - Crna Gora

Ovo je najznacajnija i najreprezentativnija od tumula (gomila) koja su otkrivena u tivatskom polju. Datovana je u rano bronzano doba, u vrijeme od 1900-1800. godine prije naše ere. U ovoj grobnici su nađeni mnogi vrijedni predmeti: zlatni bodež, srebrna sjekira, zlatni privjesci za vladarsku dijademu i drugo. ...

Dodaj mojim odabranim oglasima za letovanje u Crnoj Gori
 Kreiran : 16-02-2011
 Vrsta : Arheološko nalazište
 Mesto : Tivat
 PROMOCIJA OGLASA: Besplatan oglas

Kompleks Buća-Luković - Letovanje - Crna Gora

Kompleks Buća-Luković, kojeg su činili utvrđeni ljetnikovac sa kulom, stambenom zgradom, porodičnom kapelom, ostacima vrtne arhitekture i ogradnog zida sa monumentalnom ulaznom kapijom, nalazio se u središnjem dijelu Tivta.
Utvrđeni ljetnikovac je pripadao poznatoj kotorskoj plemićkoj porodici Buća od koje je imanje i ...

Dodaj mojim odabranim oglasima za letovanje u Crnoj Gori
 Kreiran : 16-02-2011
 Vrsta : zgrada
 Mesto : Tivat
 PROMOCIJA OGLASA: Besplatan oglas

Tvrđava Goražda - Letovanje - Crna Gora

Tvrđava Goražda nalazi se na vrhu istoimene zaravni iznad Kotora i Boke. Predstavljala je jedno od najvećih utvrđenja tadašnjih austrougarskih fortifikacija u Boki, važnih za stratešku odbranu jer se nalazila na samoj granici Crne Gore i Austrougarske imperije.

Dodaj mojim odabranim oglasima za letovanje u Crnoj Gori
 Kreiran : 16-02-2011
 Vrsta : Tvrđava
 Mesto : Tivat
 PROMOCIJA OGLASA: Besplatan oglas

Crkva Sv. Arhanđela u Ulcinju

Dodaj mojim odabranim oglasima za letovanje u Crnoj Gori
 Kreiran : 16-02-2011
 Vrsta : Crkva
 Mesto : Ulcinj
 PROMOCIJA OGLASA: Besplatan oglas

Crkva Sv. Marije u Ulcinju

Dodaj mojim odabranim oglasima za letovanje u Crnoj Gori
 Kreiran : 16-02-2011
 Vrsta : Crkva
 Mesto : Ulcinj
 PROMOCIJA OGLASA: Besplatan oglas

Iz Veriga se pruža veličanstven pogled na unutrašnji zaliv Boke Kotorske. Na samom rtu koji gleda ka Perastu nalazi se crkvica Gospe od Anđela. Crkvica je stara, pominje se 1526 godine. 1585 godine, oko nje sagrađen je odbrambeni zid sa puškarnicama za odbranu od Turaka i gusara. Naime, kad su turci 1482 godine hercegnovsku obalu do Risna, ...

Dodaj mojim odabranim oglasima za letovanje u Crnoj Gori
 Kreiran : 16-02-2011
 Vrsta : Crkva
 Mesto : Verige
 PROMOCIJA OGLASA: Besplatan oglas

Palata Bizanti - Letovanje - Crna Gora

Na uzvišenju nad morem poznatom pod imenom Župa nalazio se renesansni ljetnikovac kotorske plemićke porodice Bizanti. U okviru ljetnikovca stajala je i porodična kapela. Silueta stambene zgrade i kule u okviru ljetnikovca poznata je sa jedne od fotografija snimljenih prije njihove pregradnje za potrebe austrougarske vojne komande. Danas su u ...

Dodaj mojim odabranim oglasima za letovanje u Crnoj Gori
 Kreiran : 16-02-2011
 Vrsta : Tvrđava
 Mesto : Župa
 PROMOCIJA OGLASA: Besplatan oglas
Pređi na stranu: