Turistička organizacija Opštine Kotor

Turistička organizacija Opštine Kotor je formirana 2005. god. nakon donošenja Zakona o turizmu i Zakona o turističkim organizacijama. Zasniva se na ostvarivanju javnog interesa u oblasti turizma. Novitet je, svakako da lokalne turističke organizacije, kakva je kotorska, ima svoje prihode koje ostvaruje kroz boravišnu taksu, članski doprinos (doprinosom su obuhvaćeni svi pravni subjekti koji ostvaruju svoja poslovanja na teritoriji Opštine Kotor) i drugim prihodima, što T.O.Kotor proizvodi u vrlo moćnog ekonomskog i strateškog partnera svim hotelsko-turističkim preduzećima i drugim privrednim granama kako u Opštini Kotor, tako i u Crnoj Gori.
Adresa: Stari grad 328, 85330 Kotor

Kontakt telefon:032 322 886
032 325 947
032 325 950

Stari ID: #1772798028#

    profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
    profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner

    Napiši komentar...