Simply Rent a Car

OPŠTE INFORMACIJE I USLOVI * Cijene su u Eurima sa uračunatim PDV-om.
* Vozilo se može dati u najam samo vozaču sa najmanje 22 godine starosti i 2 godine vozačkog iskustva.
* Minimalna dužina najma je 24 časa, kašnjenje u vraćanju vozila od 59 minuta se ne naplćuje, a preko 60 minuta se zaračunava dodatni dan.
* Plaćanje se može vršiti u gotovini, na žiro račun “Simply-a” ili kreditnim karticama akreditovanim od strane “Simply-a” * Depozit je obavezan – kreditna kartica ili gotovina u iznosu koju odredi “Simply”.
* U cijenu je ukljućeno obavezno osiguranje protiv odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima.
* Kasko osiguranje korisniku obezbijeđuje slijedeća prava – za štetu na vozilu nastalu bez krivice korisnika, korisnik se u cjelosti oslobađa odgovornosti.
– za štetu na vozilu nastalu krivicom korisnika, korisnik učestvuje 5% u šteti.
– za krađu vozila korisnik učestvuje sa 5% na cijenu novog vozila.
– ukoliko je vozilo ukradeno sa originalnim ključem ili originalnom saobraćajnom dozvolom, odnosno ukoliko ne prijavi krađu MUP-u i ne obezbijedi njihov zapisnik, korisnik je dužan nadoknaditi “Simply-u” štetu u iznosu od 100% vrijednosti novog vozila.
– kasko osiguranje ne podrazumijeva osiguranje od štete pričinjene po dejstvom alkohola, droge i drugih opojnih sredstava, kao i kada se u vozilu nalazi više lica od brojaregistrovanih sjedišta.
* gorivo plaća korisnik, osim u slučaju da vrati vozilo sa istom količinom goriva koju je preuzeo.
Ukoliko korisnik vrati vozilo sa manjom količinom goriva nego što je preuzeo, dužan je nadoknaditi utrošenu količinu goriva.
* oštećenje pneumatika i alata se naplaćuje po važećem cjenovniku.
* za vrijeme trajanja zakupa, “Simply” ne snosi nikakvu odgovornost za kršenje odredbi Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, od strane korisnika, niti nadoknadjuje troškove eventualne opravke guma, putarinu i slično.
* sva međusobna prava i obaveze precizno su regulisana Ugovorom o najmu koji se potpisuje prilikom preuzimanja vozila.
Cijena za jettu: 1-3 dana=75,00, 4-7 dana=70,00, 7-14 dana = 65,00 Cijena za opel: 1-3 dana=85,00, 4-7 dana= 80,00, 7-14 dana=75,00 Cijena za Polo 1-3 dana = 55,00, 4-6 dana= 50,00, 7-14 dana=45,00 Cijena za Skodu 1-3 dana = 55,00, 4-6 dana= 50,00, 7-14 dana=45,00 Posjetite nas web sajt: www.rentacarsimply.com

Kontakt telefon:+38268634774

Stari ID oglašivača: #1902648096#

    profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
    profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner

    Napiši komentar...