Crkva Blagovjesti

Iz doba naše srednjovjekovne vladavine je i crkvica na Seljanovu (kod nekadašnjeg doma JNA), a pripadala je, zajedno sa okolnim imanjem, kotorskoj plemićkoj porodici Drago. Godine 1385. Luka Drago bio je izaslanik grada Kotora kod bosanskog kralja Tvrtka I, a a godine 1365. knez slobodnog grada Kotora. Crkvica je posvećena Navješčenju Marijinu – Blagovjesti.
Na ulaznim vratima piše ”Ave Maris Stella”, a poviše ovog natpisa je u umjetničkom bareljefu prikazana Bogorodica koja drži na skutu umirućeg Hrista, skinutog sa krsta. U crkvici se nalazi oltarska umjetnička slika, rađena na platnu, vrlo lijep rad mletačke škole sa početka XVII vijeka, a predstavlja Blagovjesti. U svodu crkvice je uzidan grb plemićke porodice Drago sa biskupskim znakovima, po čemu se može zaključiti da je crkvicu zidao kotorski biskup Marin Drago (1688-1708).

Stari ID: #1518162694#

    profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
    profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner

    Napiši komentar...