Crkva Sv. Duha

Sanacionim radovima 1985-86. ova, nekada stambena zgrada , kooptirana je u jedinstvenu cjelinu sa napuštenom crkvom sv. Duha u koncertnu dvoranu muzičke škole. Crkva je podignuta 1694 godine. Današnjim rješenjem zadržane su dvije bočne kapele, mali zvonik na preslicu na južnij strani i ukrasni reljef viskog kvaliteta na nadvrtniku portala.
Svi pojedinačni spomenici kulture unutar urbanog jezgra predstavljaju sastavni dio graditeljske cjeline starog grada Kotora, koji posjeduje izuzetnu graditeljsku, istorijsku, kulturnu i umjetničku vrijednost, i kao takav je razvrstan u spomenik kulture I kategorije.

Stari ID: #1518162694#

    profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
    profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner

    Napiši komentar...