Crkva Sv. Mihaila

“Crkva se nalazi u središnjem dijelu grada Kotora, na pijaceti naspram nekadašnjeg samostana Gospe od Anđela. Prvi put se pominje 1166.godine, kada osvećenju katedrale prisustvuje I opat sv.Mihaila Kotorskog-Petar. Tada se crkva nalazila u sastavu benediktanske opatije. Prvobitna crkva, čiji ostaci su arheoloski potvrđeni, bila je mnogo većih dimenzija od današnje. Osim njenog osnovnog plana,pronađeni su i brojni fragmenti preromaničkih reljefa, prema kojima se nastanak prvobitne građevine može vezati najkasnije za 11.vijek.
Današnja crkva je jednobrodna građevina s polukružnom apsidom, zasvedena visokim prelomljenim svodom ojačanim lukovima. Prema tome, kao vrijeme njene gradnje može se uzeti kraj 14. ili početak 15.vijeka.
Osnova joj je podijeljena na četiri traveja. Unutrašnjost crkve, prvobitne i današnje, bila je djelimično oslikana freskama. Na sjevernom zidu starijeg arhitektonskog sloja, do apside, vidni su ostaci zivopisa-donji djelovi svetiteljskih figura – koji se, prema stilskim odlikama, mogu datovati u 11.vijek. Freske drugog sloja, vezane za postojeću građevinu, prekrivaju istočni zid sa apsidom.Tu su, pored dekorativnih detalja, predstave Deisisa u apsidi, Blagovijesti na trijumfalnom luku, Vaznesenje Hristovo u tjemenu, nekoliko svetitelja u nižim zonama, među kojima je i Sv.Tripun sa modelom grada Kotora u ruci. Te freske se mogu datovati u prvu polovinu 15. vijeka.
U spoljne zidove ugrađeno je nekoliko spolija s preromaničnim reljefnim prikazima i natpisima, koji su u toku sanacionih i restauratorskih radova na objektu zamijenjeni kopijama, dok su originali, zajedno sa drugom kamenom plastikom, pohranjeni u crkvi.

Stari ID: #1518162694#

    profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
    profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner

    Napiši komentar...