Crkva Sv. Petra i Pavla sa kapelom Sv. Arhanđela

Crkva Sv. Petra i Pavla je dominantan,  a ujedno i najvrijedniji dio sakralnog kompleksa, koja sa prostranom portom, gradskim grobljem i malom crkvom Sv. Arhanđela Mihaila čini skladnu cjelinu. Crkva je reprezentativna po arhitektonskom sklopu, ukrasnom detalju, bogatom ikonostasu i dragocjenim crkvenim predmetima i knjigama nabavljenim u Rusiji. Posebnu vrijednost predstavlja zbirka ikona bokokotorske slikarske škole. Budući da je sagrađena 1601. godine, crkva predstavlja spomenik kulture od velikog značaja za ovo područje u periodu oslobađanja od turske vlasti.

Stari ID: #1518162694#

    profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
    profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner

    Napiši komentar...