Crkva Sv. Teodora Tirona (Zagora) 

Crkva Sv. Teodora Tirona obnovljena je i dograđena 1851. godine, a ne zna se iz kojeg vremena potiče starija. Pored ove uske ali dugačke crkve nalazi se groblje sa starijim grobnicama. U crkvi je ikonostas sa ikonama iz 1828. godine, rad Vasilija Rafailovića, koji predstavlja umjetnički spomenik i stoga ima svojstvo pokretnog spomenika kulture. Pored ikonostasa u crkvi se nalazi veoma vrijedna zbirka predmeta od srebra (krstovi, kandila, kadionoce, ukrasni predmeti, knjige, odežde, okovi za ikone).
Svojim kulturno-istorijskim i duhovnim vrijednostima, ovaj nepokretni spomenik kulture ima uži regionalni značaj, pa se svrstava u značajne spomenike kulture III kategorije.

Stari ID: #1518162694#

    profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
    profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner

    Napiši komentar...