Kneževa palata

Sagrađena je u 18. vijeku. Zajedno sa Kulom gradske straže čini gotovo kompletnu istočnu fasadu grada. U prošlosti je bila zvanično sjedište Venecijanskih providura. Služila je u različite vojne svrhe. Iako je bez nekih posebnih arhitektonskih dekorativnih elemenata, osim renesansnih konzola koje pridržavaju balkon, ipak predstavlja jedan od najvažnijIh spomenika arhitekture u Kotoru.

Stari ID: #1518162694#

    profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
    profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner

    Napiši komentar...