Kompleks Buća-Luković

Kompleks Buća-Luković, kojeg su činili utvrđeni ljetnikovac sa kulom, stambenom zgradom, porodičnom kapelom, ostacima vrtne arhitekture i ogradnog zida sa monumentalnom ulaznom kapijom, nalazio se u središnjem dijelu Tivta.
Utvrđeni ljetnikovac je pripadao poznatoj kotorskoj plemićkoj porodici Buća od koje je imanje i ljetnikovac krajem XVIII vijeka otkupio Marko Luković, pomorski kapetan iz Prčanja. Nasljednici porodice Luković su dio svog imanja krajem XIX vijeka ustupili za gradnju Arsenala u Tivtu čime su po prvi put izazvane krupne promjene izgleda prvobitne cjeline.
Po svojoj dispoziciji na širokom prostoru obale, kao i po veličini i arhitekturi odbrambene kule, na čijem vrhu je lođa sa odbrambenim hodnikom na konzolama, po uzoru na slična rješenja mletačke odbrambene arhitekture, i prostransvu koje je zauzimao, ljetnikovac porodice Buća je predstavljao najveću i, u arhitektonskom smislu, najbogatije obrađenu cjelinu ovog karaktera na cijelom prostoru zaliva.
U arhitekturi ljetnikovca porodice Buća zapaža se nekoliko različitih faza gradnje. Najstariji dio predstavlja kula sa bočnim krilima. Prema sačuvanom natpisu, kulu je dogradio 1548. godine majstor Vicencije, sin majstora Mihaila iz Lastve. Crkvica posvećena Sv. Mihailu, koja predstavlja završni motiv pristupne staze od mora, sa 130 kamenih stubova i pergolom, izgrađena je u baroknom maniru. Stambena zgrada, postavljena sa južne strane kule, zadržala je svoj položaj i približno iste dimenzije tokom radikalne pregradnje koju je pretrpjela krajem XIX vijeka nakon izgradnje Arsenala u Tivtu. Izgradanjom ljetne pozornice sredinom XX vijeka u središnjem dijelu uređenog vrta, duž centralne staze koja je od mora vodila prema stambeno-ekonomskim zgradama i kuli, prekinuta je prirodna veza između sačuvanog originalnog portala u bunjatu, na ogradnom zidu imanja prema moru i reprezentativne cjeline kojoj je pripadao.

Stari ID: #1518162694#

    profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
    profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner

    Napiši komentar...