Kuća „Vida Lušina” (zgrada „Centralne komisije”)

Kuća „Vida Lušina” nalazi se u Dobroti, na oko 3 km od Kotora. Ime Centralna komisija dobila je jer su se u njoj odvijali glavni događaji krajem 1813. i početkom 1814. godine.
U to vrijeme, pred konačnim padom Napoleonove vladavine, dok je Kotor još bio pod vlašću francuskog generala Gotjea, u palati je održana Skupština o ujedinjenju Crne Gore i Boke Kotorske i formirana privremena zajednička vlada tzv. Centralna komisija. Na čelu Komisije, sastavljene od devet Bokelja i devet crnogorskih glavara, bio je crnogorski vladika Petar I Petrović.
Kuća je prvobitno pripadala porodici Ivanović, a zatim je prešla u vlasništvo Tripkovića. Prvi put se pominje u popisu kuća kotorskog područja iz 1809. godine, kada je pripadala kapetanu Vicku Ivanoviću. Već 1839. godine, u katastarskom uredu Splita, vodi se na ime Vida Lukina Tripkovića, po kome se još uvijek u narodu naziva „Vida Lušina”.
Kuća je tridesetih godina XX vijeka ostala bez krova, tako da je u ruševnom stanju bila sve do 1988. godine, kada je restaurirana zahvaljujući sredstvima brodovlasnika Boža Dabinovića.
Po njegovoj želji u obnovljenu palatu je smještena biblioteka Fakulteta za pomorstvo u Kotoru.
Kuća „Vida Lušina” je, za razliku od baroknih palata, veoma jednostavne forme, sa četvorovodnim krovom, prizemljem i dva sprata. Ispred palate, prema moru, nalazi se popločano dvorište ograđeno visokim kamenim zidom na kome je ulazni portal, dok se na strani prema brdu nalazio vrt. Uz ogradni zid prema moru smješten je prizemni pomoćni objekat.

Stari ID: #1518162694#

    profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
    profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner

    Napiši komentar...