Palac u Baošićima

U Baošićima postoji kompleks u čijem sklopu se nalazi jedna barokna kapetanska palata i druga zgrada koja potiče vjerovatno iz XIX vijeka.
U izvorima se navodi da je „palac u Baošiću” sagradio pomorski kapetan Špiro Danilović, i da se taj palac i danas naziva po porodici Danilović koja je inače bila iz Đenovića. Kapetan Špiro Danilović je bio značajan pomorski kapetan, aktivan u prvoj polovini XIX vijeka. On se pominje još 1826. godine kao zapovjednik brigatina „Cupido”. Kapetan Špiro Danilović je u periodu od 1862-1865. godine bio gradonačelnik Herceg Novog.
Iako se navodi da je palatu sagradio Špiro Danilović veća je vjerovatnoća da je, s obzirom na barokne karakteristike palate, ona izgrađena ranije i to možda od strane neke Peraške porodice, kao što je slučaj sa kompleksom Smekja u neposrednoj blizini.
Cijeli kompleks je ograđen kamenom ogradom u kojoj se nalaze portali kao i tri polukružne kule. U sastavu kompleksa postoji i prostrani park sa starim i velikim stablima.
Palata je izvorno imala prizemlje i dva sprata, četvorovodni krov i na prvom spratu centralno postavljen balkon sa kamenom balustradom. Svi otvori imaju karakterističnu baroknu profilaciju. Kasnijim intervencijama autentični izgled i vrijednosti palate su narušene.

Stari ID: #1518162694#

    profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
    profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner

    Napiši komentar...