Palata Beskuća 

Palata Beskuća se nalazi u centru Prčanja, ispod Bogorodičinog hrama. Podignuta je krajem XVIII vijeka, kada je porodica Beskuća bila veoma imućna.
Porodica Beskuća doživjela je uspon u vrlo kratkom periodu. Prvi predstavnik porodice dolazi na Prčanj iz Strpa oko 1660. godine, da bi već njegovi nasljednici dobili titulu mletačkog „konta”. Sačuvana je priča da je domaćin, kada je dobio titulu „konte” naredio, da se sa prozora palate bacaju na cestu dukati, u znak veselja. Beskuće su i u Kotoru imali palatu u kojoj se za vrijeme austrijske vladavine Bokom nalazio Okružni i Sreski sud.
Palata Beskuća predstavlja tipičan primjer bokeljske barokne palate. Palata ima prizemlje, dva sprata i na posljednjoj etaži belveder, i građena je od fino klesanog korčulanskog kamena. U prizemlju se nalazi veliki portal i dva mala prozora sa karatkerističnom baroknom profilacijom. Ispod lijevog prozora su dva grba u vidu reljefa. Na prvom spratu je balkon sa kamenom balustradom, koga nose tri profilisane konzole. Na balkon izlaze dva portala, sa lučnim nadsvjetlima ukrašena metalnom mrežom. Na belvederu se nalaze barokno profilisani ukrasi-volute. Svi otvori imaju karakteritične kamene pragove sa baroknom profilacijom.
U drugoj polovini XIX vijeka palata je bila stjecište uglednih gostiju sa kojima su Beskuće imale veze. U palati je 1844. godine jedno od svojih ljetovanja na Prčanju proveo vladika Petar II Petrović Njegoš. Palatu su posjećivale i austrijske nadvojvode. Kada je 1878. u Boki boravila međunarodna flota, koja je osiguravala da Turska ustupi Bar i Ulcinj Crnoj Gori, braća Beskuća su u palati priređivali komadantima lađa raznih narodnosti gala-večere, igre i noćne zabave.
Palata Beskuća je jedna od rijetkih palata koja se nalazi neposredno uz obalu, a koja je sačuvala direktan i autentičan kontakt sa morem. Put koji je početkom XX vijeka, za vrijeme austrougarske vladavine, uspostavljen uz obalu zaliva, i presjekao vezu većine kuća u Dobroti, Perastu i Prčanju sa morem, prošao je iza palate Beskuća. Zahvaljujući tome, danas na njenom primjeru možemo da vidimo kako je izgledala većina palata sa direktnim izlazom na more, sa popločanim dvorištima ispred, pontom i mandraćem.

Stari ID: #1518162694#

    profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
    profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner

    Napiši komentar...