Palata Brajković-Martinović

Palata Brajković-Martinović se nalazi zapadno od glavnog trga, uz stari put. Podignuta je vjerovatno u prvoj polovini XVII vijeka, na mjestu stare kuće Markovića, o čemu svjedoči natpis sa 1623. godinom, na kome se navodi da su palatu podigli Vicko i njegova braća, sinovi Tripa Markovića (kasnije zvanih Martinovići) – iz kazade Čizmai. Palata ima dva sprata. Na drugom spratu je balkon, koji se nekada pružao duž cijele fasade. Ispred fasade, u visini prvog sprata, nalazi se terasa. Ograde balkona i terase su nekada bile od kamenih balustera, a sada su od livenog gvožđa. U dnu terase su dva jednostavna portala i prozor. Nad desnim portalom je natpis iznad koga je grb kazade Čizmai. U palati je sačuvan originalan raspored prostorija. Salon na prvom spratu palate je dekorisan krajem XIX vijeka, u stilu Napoleona II. On je jedini još uvjek u potpunosti sačuvani salon u Perastu, sa originalnom dekoracijom i namještajem.

Stari ID: #1518162694#

    profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
    profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner

    Napiši komentar...