Palata Ivanović na lokalitetu Marović

Palata se nalazi na samom kraju Dobrote, sjeverno od crkve Sv. Eustahija. Podignuta je u drugoj polovini XVIII vijeka.
U spisku kuća Dobrote iz 1808. godine palata se nalazila u vlasništvu Luke Ivanovića i bila je procijenjena na 6.400 forinti. Bratstvo Ivanović je bilo jedno od ekonomski najjačih bratstava u Dobroti. Početkom XIX vijeka Ivanovići imaju 11 kuća u Dobroti, procijenjenih na 23.14o forinti, dok najbrojinije bratstvo Radimir ima 24 kuće sa manjom vrijednošću – 21.738 forinti. Tokom XVIII vijeka Ivanovići posjeduju 28 brodova sa kojima su trgovali u italijanskim i albanskim lukama. U mletačko-turskom ratu (1714-1718) Ivanovići su sa svojim brodovima učestvovali u pokušaju osvajanja Ulcinja, zbog čega su dobili pohvale od generalnog providura Alviza Moćeniga.
Najveći podvig naših ljudi na moru u XVIII vijeku je borba braće Marka i Joza Ivanovića sa Turcima u luci Pirej 1756. godine. Nakon te bitke Ivanovići su dobili titulu viteza.
U ovoj palati je konte Josif (Jozo) Ivanović 1833. godine ugostio Njegoša, sa pratnjom od 30 osoba, prilikom njegovog putovanja za Petrograd. U znak zahvalnosti Njegoš je Ivanovićima posvetio spjev „Glas Kamenštaka” i napisao pjesmu „Srbin Srbima na časti zahvaljuje”.
Palata Ivanović je tipična barokna palata sa tri etaže i belvederom ili viđenicom. Izdignuta je i povučena u odnosu na obalu, sa ograđenim i podignutim dvorištem. U ogradnom zidu je portal sa grbom porodice, a sa unutrašnje strane su pomoćne prostorije.
Ova palata u odnosu na drugu palatu Ivanović ima mirnije i svedenije rješenje. Belveder ima klasično završenu liniju krova. Centralna osa simetrije palate je naglašena portalima i balkonima na prvom i drugom spratu, koji imaju balustrade od kovanog gvožđa, kao i elipsastim prozorom na viđenici. Svi otvori na fasadi imaju jednostavnu baroknu profilaciju.

Stari ID: #1518162694#

    profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
    profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner

    Napiši komentar...