Palata Ivelić

Palata Ivelić se nalazi u centralnoj zoni Risna, sa istočne strane glavne ulice Gabela. Palata je sagrađena u XVIII vijeku i pripadala je porodici Ivelić.
Jedan od najznačajnijih predstavnika porodice je grof Marko Ivelić (1740-1825). Godine 1770. stupio je u službu ruskog admirala, grofa Alekseja F. Orlova. Ruska vlada mu je povjerila misiju da u Boki Kotorskoj, Crnoj Gori i Hercegovini digne ustanak protiv Turaka za vrijeme rusko-turskog rata. Unaprijeđen je u čin general-lajtanta ruske vojske 1800. godine. Pomagao je eskadri ruskog generala D. M. Senjavina pri zauzeću Boke Kotorske 21. 02. 1806. godine. Sa ruskim savjetnikom Stefanom Sankovskim, prisustvovao je sastanku sa vladikom Petrom I Petrovićem Njegošem u manastiru Savina. Godine 1814. proizveden je za člana državnog savjeta-senatora.
Palata ima prizemlje sa konobama, prvi reprezentativni sprat „piano nobile”, drugi sprat za stanovanje i potkrovlje sa dvije viđenice koje je služilo kao kuhinja. Glavna fasada je rađena od fino klesanih kvadera, dok su ostale izvedene nepreciznije i sa manje prozorskih otvora. Zidana je u dvije faze. Prvo je izgrađen centralni dio na kojem dominira barokni balkon sa dvoje vrata na prvom spratu. Dva bočna krila i spoljašnje stepenište su kasnije dograđeni, istovremeno je izgrađen i odbrambeni sistem oko zgrade. Dvorište je kvadratno i ograđeno zidom visokim 3 m. Na ogradnom zidu postoje dvije kule kružne osnove uz kapije prema ulici i prema dvorištu. Između njih se nalazila drvena šetnica. Dvorište je bilo popločano kamenim pločama.
Krajem XVIII i početkom XIX vijeka palata Ivelić je služila kao sabirno mjesto za Trebješane i druge Crnogorce koji su se iseljavali u Rusiju.

Stari ID: #1518162694#

    profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
    profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner

    Napiši komentar...