Palata Kamenarović 

Palata Kamenarović se nalazi u sklopu grupacije kuća bratstva Kamenarović, na lokalitetu „Kamenari“ u središnjem dijelu Dobrote. Pretpostavlja se da su palata i dio kuća grupacije sagrađeni u drugoj polovini XVII vijeka.
Kamenarovići su jedno od najpoznatijih pomorskih bratstava Dobrote, koje je u periodu od XVIII-XX vijeka dalo 109 pomoraca, od kojih 68 kapetana. Kamenarovići vode porijeklo iz Hercegovine, od poznate porodice Krasojević, koja se spominje još 1480. godine. Do promjene prezimena u Kamenarović došlo je 1560. godine. Kao prvi poznati Kamenarović pominje se Pavo Đurov (1696-1787), osnivač crkve Sv. Matije. Kapetan Vido Božov Kamenarović (1827-1911) je bio jedan od osnivača i prvi predsjednik „Slavjanske čitaonice“ u Dobroti, a nakon preseljenja u Veneciju i predsjednik (guardian) Bratovštine bokeljskih pomoraca Sv. Đorđa i Tripuna. Da je ova porodica bila jedna od uticajnijih u Dobroti svjedoči i kompleks kuća koje su im pripadale. Po popisu zgrada iz 1808. godine Kamenarovići su posjedovali 9 objekata, od kojih je veći dio bio na lokalitetu Kamenari.
U grupaciji Kamenarović, pored palate, nalaze se još i vila sa sjeverne strane i jedna vjerovatno starija kuća sa manjom vidionicom sa južne strane. Neposredno uz ovu grupaciju nalazi se i crkva Sv. Ivana, zadužbina Kamenarovića. Ona je građena krajem XVIII vijeka, da bi zamijenila stariju i manju crkvu Sv. Ivana u brdu, ali zbog nepovoljnih ekonomskih okolnosti nakon pada Mletačke republike nije nikada završena. Ispred gupacije se nalazi veliko pristanište – ponta i mandrać, a iza su terasasti vrtovi.
Palata Kamenarović ima četiri etaže, od kojih je posljednja beveder dograđen vjerovatno naknadno. Na njemu se nalazi centralno postavljen balkon, kao i otvori sa baroknim karakteristikama, i grb porodice Kamenarović.

Stari ID: #1518162694#

    profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
    profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner

    Napiši komentar...