Palata Luković 

Palata Luković dio je jedne od najznačajnijih cjelina na Prčanju, poznate kao “ulica Lukovića”.
Palata je pripadala istaknutoj porodici Luković sa Prčanja. Porodična kapela Lukovića – Gospa od Karmena, na čijem ulazu je grb ove porodice, nalazi se u neposrednoj blizini palate. Na nju se zatim nastavlja niz od jedanaest baroknih građanskih kuća sa karakterističnim balkonima, koje su pripadale bratstvu Lukovića.
Na Prčanju se sačuvalo predanje o velikom bogatstvu porodice Luković, o slagalištima zlatnih dukata, o mnoštvu srebrnog posuđa i kandelabara, kojima su na dan slave porodične crkve, Gospe od Karmena, ukrašavali balkon i sve prozore.
Kompleks palate Luković nastao je povezivanjem u jedinstvenu cjelinu dvije zgrade, jedne nastale u XVII vijeku i druge sredinom XVIII vijeka. Početkom XX vijeka još je bila sačuvana unutrašnjost palate sa originalnim rasporedom prostorija, obradom enterijera i namještajem. Sredinom XX vijeka palata Luković je pretvorena u školu, čime je došlo do promjene njenog autentičnog izgleda, a nakon zemljotresa 1979. godine palata je ostala bez funkcije.
U palatu se ulazilo impozantnim stepenicama od korčulanskog kamena, a ulazni hol je bio ukrašen slikama i pozlaćenom štuko dekoracijom na plafonu. Na prvom spratu palate nalazio se reprezentativni salon, koji više ne postoji, ali o kome je ostao zapis. Unutrašnju dekoraciju salona izveo je sredinom XVIII vijeka Švajcarac Karlo de Nedrocis, o čemu je postojao natpis na nadvratniku salona. Na zidovima salona, koji su bili zelene boje i ukrašeni bijelom štuko dekoracijom, nalazile su se umjetničke slike i venecijanska ogledala u pozlaćenom drvorezu. Tavanica je bila posebno dekorisana baroknim motivima-štuko dekoracijom, kao i predstavama anđela i korpi sa cvijećem i voćem. Na sredini tavanice nalazio se veliki bareljef na kome su prikazana antička božanstva povezana sa morem i pomorstvom: Posejdon, Artemida, Galatea, Tritoni i Delfini. Pod salona bio je popločan crvenim i žutim pločicama od pečene gline – tavelama. Nad vratima salona su se nalazili inicijali AL i JL, Andrije i Joza Lukovića, u čije vrijeme je uređen salon, kao i drugi radovi na kompleksu palate.
Salon Lukovića su rado posjećivali mletački providuri iz Kotora, a u njemu je 1797. godine bilo priređeno zabavno veče u počast austrijskom guverneru Boke, baronu Tomi Bradyu. Za vrijeme opsade Kotora 1814. u palati Luković je imao svoj stan engleski pomorski pukovnik (komodor) Hoste, zapovjednik savezničke vojske u Boki protiv Francuza.

Stari ID: #1518162694#

    profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
    profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner

    Napiši komentar...