Palata Mazalorić

Palata Mazarović se nalazi u jugoistočnom dijelu Perasta zvanom Luka, iznad starog puta. Građena sredinom XVIII vijeka, predstavlja jedan od karakterističnih primjera kasnobaroknih palata sa belvederom.
Fasadu palate Mazarović djelimično zaklanja niz kuća koje se nalaze ispred nje i izlaze direktno na stari put. Palata ima dva sprata i belveder sa volutama, na kojem se nalazi grb Mazarovića. U prizemlju je portal, obrađen u bunjatu, sa po dva ovalna barokna prozora sa strane. Drugim spratom dominira balkon na šest konzola. U zadnjem dijelu palate se, u vidu ankesa, nalazi kuhinja na dvije etaže. Uz palatu se nalazi i starija kuća Mazarovića sa renesansnim karakteristikama. U palati je sačuvan originalni raspored prostorija, sa velikim centralnim salonom u sredini, kao i autentični enterijer sa malternom dekoracijom na zidovima, čiji su se tragovi sačuvali uprkos dugotrajnoj izloženosti atmosferskim uticajima. Palata se nalazi u ruševnom stanju već više od jednog vijeka.

Stari ID: #1518162694#

    profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
    profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner

    Napiši komentar...