Palata Verona

Palata Verona se nalazi u sklopu grupacije kuća koje su pripadale bratstvu Verona, smještene na lokalitetu “Grasovo” sa sjeverne strane Župne crkve na Prčanju. Palata je građena u drugoj polovini XVIII vijeka.
U XVIII vijeku pomorstvo na Prčanju dostiže najveći uspon, brodovi koji su bili u vlasništvu prčanjskih porodica plove cijelim Mediteranom. Porodice Verona i Florio su imale trgovačke kuće u Korintu i Tebi, a Luković na Krfu. Trgovačka kuća Verona bila je jedna od ekonomski najmoćnijih u Boki.
Porodica Verona doselila se u Boku 1478. godine iz Skadra, kada je ovaj grad bio predat Turcima od strane Venecije. Porodica Verona se prvo nastanila u Kotoru, a kasnije je prešla na Prčanj. Kapetan Anton Andrijin Verona je oko 1760. godine kupio cijelo imanje kotorske plemićke porodice Bizanti u Tivtu, na kome su se nalazili njihova palata u Župi i današnja kuća Verona, na kojoj još postoji grb porodice Bizanti.
Porodica Verona imala je na Prčanju oko 10 kuća i veliku palatu koju je sagradio kapetan Anton Verona između 1780. i 1790. godine.
Palata Verona je bila najveća palata na Prčanju, izgrađena po uzoru na barokne palate u drugim mjestima Boke. Palata ima prizemlje, dva sprata i belveder na četvrtoj etaži. Građena je od fino klesanog kamena. Na drugom spratu ima centralno postavljen balkon sa baroknim balusterima. Na prvom i drugom spratu se nalazio po jedan veliki salon, sa četiri sobe sa strane. Veoma vrijedan je bio enterijer palate. Salon i sobe prvog sprata bile su ukrašene malternom štuko dekoracijom. U salonu se nalazio drveni oltar sa renesansnim karakteristikama. U palati su se nalazila i druga vrijedna umjetnička djela.

Stari ID: #1518162694#

    profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
    profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner

    Napiši komentar...