Ruralni kompleks sa kulom (Vranovići)

Ruralnu cjelinu u Vranovićima, etnološki spomenik, čini ograđeni kompleks u koji spadaju: niz od četiri stambene zgrade, kula, kamenom popločano dvorište i bistjerne, a u čijoj su blizini i dva gumna. Ova jedinstvena cjelina, koja je primjer života organizovanog na principu zadruge, u uslovima stalne potrebe za odbranom, ovoj funkciji je i podređena: komunikacija kroz sve zgrade do kule, puškarnice na ogradnom zidu u kuli, kao i otvori za sipanje vrele vode za osvajače.

Stari ID: #1518162694#

    profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
    profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner

    Napiši komentar...