Zavičajni muzej u Herceg Novom (zadužbina Mirka komnenovića)

Stalna izložbena postavka Zavičajnog muzeja Herceg-Novog je podijeljena na tematske cjeline koje zajedno prikazuju bogatu prošlost ovog grada.
Zadužbina Mirka Komnenovića je palata građena krajem XVIII vijeka u kasnobaroknom stilu. Palatu su sagradili pomorci iz porodice Komnenović, preci Mirka Komnenovića.
Izgled zgrade je mijenjan u XIX vijeku pseudobaroknim dogradnjama i proširenjima. Na originalnim vratima u prizemlju postoje bajonetom urezana imena ruskih vojnika iz 1807, iz vremena Napoleonovih ratova.
Mirko Komnenović je rođen 1870. godine u Herceg Novom. Diplomirao je na školi stranih jezika u Chateu de Luceus u Švajcarskoj. Bio je poslanik Boke Kotorske u Narodnoj skupštini Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, gradonačelnik Herceg Novog i poslanik u Narodnoj skupštini Kraljevine Jugoslavije.Testamentom iz 1940. godine Mirko Komnenović je svoju kuću zavještao narodu, sa željom da ta zadužbina bude „Gradski muzej”, da se na njoj postavi spomen ploča sa natpisom „MIRKO I OLGA KOMNENOVIĆ – NARODU”, a da od prihoda tog muzeja zadužbinska uprava daje „pripomoći hercegnovskoj siročadi bez razlike vjere”. Godine 1949. osnovan je Narodni muzej, kasnije preimenovan u Zavičajni muzej Herceg Novog koji je 1953. svečano otvoren u kući Mirka Komnenovića.
U okviru Zavičajnog muzeja nalazi se i botanička bašta sa više od 100 odabranih vrsta mediteranskog i suptropskog bilja na površini od oko 1.000 m2, koja je formirana u parkovskom stilu. Bogatstvo biljnog materijala, pored ostalih, čine brojne vrste palmi, agava, kaktusa i aloja, zatim pitosporuma, primorskih borova, mimoza, kamelija, magnolija i ljekovitih mediteranskih trava koje svojim formama, ljepotom i raznolikošću boje cvijeta oživljavaju ambijent.

Stari ID: #1518162694#

    profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
    profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner

    Napiši komentar...